FAQ

1. Jak stworzyć quiz?
Pierwszym krokiem jest założenie konta. Login będzie również adresem Twojego quizu (np. kotek.funnet.pl).

Następnie podaj tytuł quizu, napisz, o czym będzie quiz, wybierz jedną z kategorii. Zdecyduj, czy chesz ujawnić odpowiedzi po zakończeniu quizu. Możesz także zabezpieczyć quiz hasłem - wtedy będzie on dostępny tylko dla tych osób, którym udostępnisz to hasło.

Czas na dodanie pytań. Możesz dodać wprowadzenie do pytania. Wymagane jest podanie pytania i co najmniej dwóch odpowiedzi, z których co najmniej jedna warta jest 10 punktów. Odpowiedzi może być max. 5, ale nie musisz wszystkich podawać.

Jeśli chcesz dodać kolejne pytanie, kliknij w "Dodaj pytanie", jeśli chcesz zakończyć dodawanie pytań, kliknij w "Zakończ".

Po zakończeniu dodawania pytań, przechodzimy do panelu, gdzie możemy edytować opis quizu, zmenić / dodać / usunąć pytania, punktację, kolejność pytań itd.

Jeśli jesteś już zadowolony ze swojego quizu, prześlij go swoim znajomym! Pamiętaj, adres Twojego quizu to Twój login.funnet.pl.


2. Zapomniałem hasła, jak odzyskać dostęp do konta?
Możesz odzyskać dostęp do konta poprzez stronę zgubione hasło. Nowe hasło zostanie wysłane na podany przez Ciebie e-mail. Uwaga: Zmiana hasła jest możliwa tylko w przypadku, gdy podałeś poprawny adres e-mail podczas rejestracji.


3. Czy można mieć wiele quizów na jednym koncie?
Ponieważ quiz ma w adresie Twój login (np. kotek.funnet.pl) na jednym koncie możesz mieć tylko jeden quiz. Nie ma jednak ograniczenia do powiązania adresu e-mail z wieloma kontami na funnet.pl


4. Jak sprawdzić statystyki quizu?
Aby sprawdzić statystyki quizu, zaloguj się na swoje konto na funnet.pl i przejdź do sekcji "Wyniki i statystyki".


5. Ile quiz może mieć pytań i ile odpowiedzi?
Quiz może mieć nieograniczoną liczbę pytań. Każde pytanie może mieć max. 5 odpowiedzi.


6. Jaka jest punktacja quizu?
Twórca quizu sam ustala punktację - oznacza to, że poszczególne odpowiedzi mogą mieć przypisane różne punkty, w skali od 0 do 10. Co najmniej jedna odpowiedź musi być na 10 punktów.


7. Czy użytkownicy zobaczą poprawne odpowiedzi po zakończeniu quizu?
Podczas tworzenia quizu wybierasz opcję, czy chcesz udostępnić użytkownikom poprawne odpowiedzi po zakończeniu quizu. Są one wysyłane do użytkowników mailowo.